• Στρ. Βογιανού 37, Ιωάννινα
  • anastasiostolis@yahoo.gr
  • 2651045540, 6944546895

Manual Therapy – Certified Mulligan’s Concept Practitioner

Είμαστε πιστοποιημένοι εφαρμογής της μεθόδου Mulligan, η οποία περιλαμβάνει παθητικές τεχνικές κινητοποίησης με τη βοήθεια του ασθενούς. Περιλαμβάνει θεραπευτικές προσεγγίσεις όπου ο εξειδικευμένος θεραπευτής εντοπίζει και αναγνωρίζει την αιτία στις περιοχές του σώματος που πάσχουν και με ήπιους χειρισμούς αποκαθιστά το πρόβλημα, σε μία μέθοδο όπου ο ασθενής συμμετέχει στην κινητοποίηση. Θεραπεύει την αιτία και όχι το σύμπτωμα.