• Στρ. Βογιανού 37, Ιωάννινα
  • anastasiostolis@yahoo.gr
  • 2651045540, 6944546895

Manual Therapy – Certified Ackerman’s College Practitioner

Μέθοδος Ackermann – Ackermann method chiropractic technique

Το Κολλέγιο Ackermann Ackermann College ιδρύθηκε το 1974 από τον Δρ WP Ackermann, DC, DN, HP, στη Στοκχόλμη. Η Μέθοδος “Δομική Οστεοπαθητική και Ήπια Χειροπρακτική” του Δόκτορα Ackermann έχει δοκιμαστεί για περίπου 40 χρόνια μέσα από τη διδακτική εμπειρία και την εφαρμογή της σε χιλιάδες ασθενείς. Σήμερα, τη διεύθυνση του Κολλεγίου Ackermann έχει αναλάβει ο γιος του και Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ Paul W. Ackermann, ερευνητής άλγους.

Τι προσφέρει η μέθοδος Ackermann

Η μέθοδος Ackermann προσφέρει ανακούφιση από μυοσκελετικούς πόνους και από προβλήματα λειτουργικής ανισοσκελίας. Βοηθά ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται σε παιδιά οπότε μία λειτουργική δυσλειτουργία δεν διαιωνίζεται. Με την μέθοδο Ackermann γίνεται κλινική εξέταση, ψηλάφηση και διαγνωστικά τεστ σε  σχέση με την οσφυϊκή, θωρακική και αυχενική μοίρα καθώς και για τις περιφερικές αρθρώσεις.

Ελέγχεται η πύελος και οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Με την μέθοδο Ackermann έχουμε ολιστική θεραπεία και ο ασθενής ολοκληρώνει τη συνεδρία του ανακουφισμένος.

Η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει βάση στη διάγνωση της λειτουργικής ανισοσκελίας του ασθενούς και στη συνέχεια στην αποκατάστασή της.